ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η Μπαρκάς Α.Ε.Β.Ε προσφέρει  ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία για αρκετά χρόνια στο χώρο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, μέσω των καταστημάτων που διαθέτει καθώς και της κεντρικής αποθήκης στην Αθήνα.

Αν ενδιαφέρεστε για εργασία στην εταιρία μας, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Η Μπαρκάς Α.Ε.Β.Ε θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Μετά την πάροδο αυτών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της εταιρίας μας. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας.