>>
 
 
 
 
 

Θέσεις Εργασίας

 

 

eukairies-karieras1

 

Εγγραφη σε Newsletter

Εγγραφή στο Newsletter μας

 
 
 
 

Όροι & Προϋποθέσεις

            ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ιστότοπος www.barkas.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προιόντων ειδών χαρτοπωλείου,ειδών συσκευασίας διακόσμησης είδη χειροτεχνίας και συναφών μέσω του διαδικτύου,το οποίο δημιουργήθηκε από την Εταιρεία << ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ >> και δ.τ. << ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ >> με ΕΔΡΑ: το Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και την οδό Μενεκράτους αριθ. 36,T.K. 116 36 καθώς και καταστήματα σε,Πειραιά,Κορυδαλλό,Περιστέρι,Παγκράτι και Καβάλα,Τ.Κ. 116 36 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002291301000 ,Α.Φ.Μ. 094492653 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθήνας ,με e-mailorders@barkas.gr,τηλ. 210 - 5757109, και fax 210-210-5757109,που στο εξής θα ονομάζεται χάριν συντομίας η <<Εταιρεία>>.Τα πωλούμενα προιόντα είναι είδη συσκευασίας ,ειδη χαρτοπωλείου καθώς και τα οποία διατίθενται κατά περίπτωση τόσο σε πελάτες λιανικής,όσο και και σε πελάτες χονδρικής.Τα πωλούμενα είδη θα μπορούν να παραλαμβάνονται και από όλα τα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας μας.

Ο πελάτης,με την επιφύλαξη του όρου 8.5 του παρόντος μπορεί να επιλέξει δικό του τρόπο παράδοσης.Τα έξοδα αποστολής σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον πελάτη.

Η <<Εταιρεία>> συναλλάσσεται και συμβάλλεται στον παρόντα ιστότοπο στην Ελληνική Γλώσσα.Το περιεχόμενο του ιστοτόπου αυτού αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου η μέρους αυτού .Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα <<ΜΠΑΡΚΑΣ Είδη Συσκευασίας >> και απεικ   ή τα προϊόντα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών (λ.χ. κατασκευαστικών Οίκων) αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Οι παρακάτω όροι εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος :

Κάθε χρήστης ,που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πραγματοποιεί συναλλαγές με αυτό,θεωρείται ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω όρους ,σε διαφορετική δε περίπτωση συμφωνείται να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο πραγματοποιών επίσκεψη σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα θα καλείται του λοιπού <<επισκέπτης>>.Σε περίπτωση παραγγελίας θα αποκαλείται <<πελάτης>>.Ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι ενήλικας και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.Σε περίπτωση ανηλίκου πελάτη απαιτείται η συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1.Ολοι οι όροι του παρόντος τροποποιούνται ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της από την <<Εταιρεία>>,με σχετική ενημέρωση του παρόντος ιστοτόπου.

 

2.Η Εταιρεία παρέχει κατά το μέτρο του δυνατού τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια,πληρότητα και σαφήνεια στην παράθεση των στοιχείων ,που αφορούν στα πωλούμενα από αυτήν προιόντα και υπηρεσίες.Οποιαδήποτε παράλειψη η ανακρίβεια στις σχετικές καταχωρίσεις που οφείλεται κατά την κοινή πείρα σε ανθρώπινη παραδρομή δεν γεννά για την Εταιρεία καμμία υποχρέωση αποζημίωσης ,στην περίπτωση δε αυτή οφείλει να προβαίνει όσο το δυνατόν πιό σύντομα στην απαιτούμενη διόρθωση ,άμεσα,μόλις το σχετικό λάθος γίνει αντιληπτό

 

3.Η Εταιρεία καταχωρεί τα εκάστοτε πωλούμενα προιόντα με όσο το δυνατόν επαρκή περιγραφή αναρτώντας όπου αυτό είναι δυνατόν φωτογραφίες και περιγράφοντας τις διαστάσεις και τεχνικές προδιαγραφές τους και την τιμή τους.Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα των πωλουμένων από αυτήν προιόντων ,υποχρεούται δε να ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη του ιστοτόπου ,σχετικά με χρόνο παράδοσης ,τυχόν αλλαγή προδιαγραφών κλπ σχετικά στοιχεία.

 

4.Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση για να αποζημιώσει πελάτη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί από μη διαθεσιμότητα προιόντων ,η από καθυστέρηση στην παράδοση προιόντων ,που θα οφείλονται σε λόγους που θα αφορούν τον κατασκευαστή αυτών,τις μεταφορές και αποστολές αυτών (από εργοστάσιο προς την Εταιρεία,αλλά και από την Εταιρεία προς τον πελάτη),καθώς και από λόγους ανώτερης βίας (απεργίες ,φυσικές καταστροφές,πολιτικές ταραχές,πολεμικές συνθήκες,αναστολή λειτουργίας Τραπεζών κλπ συναφείς έκτακτης μορφής καταστάσεις).

 

5.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία δηλώνει ότι,τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των πελατών της ,τα οποία της γνωστοποιούνται από αυτούς και είναι απαραίτητα για τη σύναψη και εκτέλεση της συναλλαγής τους ,αλλά και για λόγους τήρησης των Φορολογικών διατάξεων.Συγκεκριμένα το παρόν διαδικτυακό κατάστημα www.barkas.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του,έχει δε έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητtές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari,GoogleChrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα του .

Συστήνεται όπως οι χρήστες σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς μας για βελτίωση της ιστοσελίδας μας.Οποιος χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα μας αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ,καθώς και με όλους τους όρους χρήσης που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.Οποτεδήποτε ο πελάτης έχει μετά από επικοινωνία με την Εταιρεία μας δικαίωμα πρόσβασης στα τηρούμε να από αυτήν στοιχεία - προσωπικά δεδομένα αυτού,η και αλλαγής αυτών ενώ ,με την επιφύλαξη των διατάξεων της Φορολογικής Νομοθεσίας ,μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή τους η τη μεταφορά αυτών όπου μας υποδειχθεί.

 

 

6.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (links).

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών η και πελατών της φέρει για τις παραλείψεις-ελλείψεις η άλλους κινδύνους άλλων ιστοτόπων, οι οποίοι ενδεχομένως να συνδέονται διαδικτυακά (μέσω links) με τον παρόντα ιστότοπο,ο επισκέπτης δε εισέρχεται σε αυτήν με δική του ευθύνη.

 

7.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρεία δηλώνει ,ότι έχει λάβει όλα τα τεχνικώς ενδεδειγμένα μέτρα,ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών μεταξύ αυτής και των επισκεπτών /πελατών της μέσω του παρόντος ιστοτόπου,συνεχώς δε εξελίσσει και βελτιώνει αυτά όποτε κρίνει απαραίτητο.Ωστόσο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πρόκλησης οικονομικής η άλλης ζημίας σε βάρος επισκέπτη / πελάτη εξ αιτίας χρήσης από τρίτους κακόβουλου λογισμικού (hacking),παρεμβαλλομένων μεταξύ του πελάτη και του παρόντος ιστοτόπου.

 

8.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

8.1.Η Εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα η έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλουμένων προιόντων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 554 του Αστικού Κώδικα ,καθώς και κατά περίπτωση με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994,όπως εκάστοτε ισχύει.

8.2.Σε περίπτωση πώλησης ελαττωματικού προιόντος ο πελάτης αναγγέλει το γεγονός αυτό στην Εταιρεία είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,είτε μέσω fax στον τηλεφωνικό αριθμό 210-5757109 .Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να απαντήσει σχετικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,οπότε και ορίζεται κατά περίπτωση ο χρόνος συννενόησης για έλεγχο του προιόντος προς επισκευή αυτού η προς αντικατάστασή του,όποτε η επισκευή κρίνεται από την Εταιρεία τεχνικά αδύνατη.Σημειώνεται ότι ,ο χρόνος ελέγχου δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 8 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναγγελίας από τον πελάτη στην Εταιρεία του σχετικού προβλήματος.Σε κάθε περίπτωση το προιόν πρέπει να παραδίδεται με τα τυχόν παρελκόμενά του.Η παράδοση του προιόντος προς έλεγχο γίνεται με έξοδα και μέσα επιλογής του πελάτη.Ο έλεγχος αυτού γίνεται με έξοδα της Εταιρείας,το ίδιο και η επισκευή του εφόσον κριθεί ελλαττωματικό που χρήζει επισκευής.Σε περίπτωση αντικατάστασης του προιόντος λόγω ελαττωματικότητας αυτού και αδυναμίας επισκευής του η επισκευής αυτού το κόστος αντικατάστασης αυτού καθώς και αποστολής του νέου (η επισκευασμένου) προιόντος στον πελάτη γίνεται με έξοδα αποστολής της Εταιρείας.Ουδεμία άλλη υποχρέωση οικονομική η άλλη έναντι του πελάτη (διαφυγόντα κέρδη κλπ συναφή) επιβαρύνει την Εταιρεία.Σε περίπτωση που το προιόν κριθεί επισκευάσιμο η Εταιρεία φροντίζει για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποστολή στην Ελλάδα από τον Κατασκευαστικό Οίκο των απαιτουμένων ανταλλακτικών.Καθυστερήσεις στην αποστολή των ανταλλακτικών που οφείλονται στον κατασκευατικό Οίκο αλλά και σε παράγοντες ανώτερης βίας ,όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 4 των παρόντων όρων δεν δημιουργούν σε βάρος της Εταιρείας καμμία οικονομική η άλλη ευθύνη έναντι του πελάτη.Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των ανταλλακτικών και ολοκλήρωσης της επισκευής πέραν των τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παράδοση προς επισκευή που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς την πώληση και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων.Στην περίπτωση αυτή το προιόν επιστρέφεται στην Εταιρεία και ο πελάτης λαμβάνει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την σχετική επιβεβαίωση άτοκα το τίμημα αγοράς,χωρίς καμμία άλλη οικονομική συνέπεια σε βάρος της Εταιρείας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης της μη δυνατότητας της επισκευής ελαττωματικού προιόντος και της ανάγκης αντικατάστασής του,αυτή γίνεται μέσα σε προθεσμία 30 εργασίμων ημερών από τη σχετική από την Εταιρεία κατόπιν ελέγχου διαπίστωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην αντικατάσταση του ελαττωματικού προιόντος πέραν των τριάντα (30) εργασίμων ημερών που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς την πώληση και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή το προιόν επιστρέφεται στην Εταιρεία και ο πελάτης λαμβάνει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την σχετική επιβεβαίωση του προιόντος άτοκα το τίμημα αγοράς,χωρίς καμμία άλλη οικονομική συνέπεια σε βάρος της Εταιρείας.

8.3. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση που από παραδρομή παραδοθεί προιόν άλλο από αυτό που παραγγέλθηκε ο πελάτης ειδοποιεί την Εταιρεία εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@barkas.gr,είτε μέσω fax στον τηλεφωνικό αριθμό 210-5757109.Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει με αποκλειστικά δική της δαπάνη και επιμέλεια όλη τη διαδικασία επιστροφής του λανθασμένα παραδοθέντος προιόντος καθώς και την αποστολή του ορθού.Σε περίπτωση της καθυστέρησης της αντικατάστασης του προιόντος πέραν των τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τότε που το λανθασμένα παραδοθέν προιόν αφιχθεί στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της πώλησης .Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης λαμβάνει άτοκα το τίμημα αγοράς,εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική προς τούτο δήλωσή του προς την Εταιρεία που θα αποστέλλεται με fax η e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό fax,όπως παραπάνω αναφέρεται και χωρίς καμμία άλλη περαιτέρω οικονομική συνέπεια σε βάρος της Εταιρείας.

8.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Για τους πελάτες λιανικής και μόνο προβλέπεται το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3ε -3ιβ του Ν. 2251/1994 και συγκεκριμένα:

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ λιανικής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προιόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ,ενώ, όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα, από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ,ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του και παρελκομένων του , των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση και χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του.Η επιστροφή του προιόντος γίνεται με επιμέλεια και δαπάνη του πελάτη και πάντοτε μέσω της Εταιρείας courier που θα υποδειχθεί από την Εταιρεία.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως (μέσω fax ή και ηλεκτρονικά ,στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση η αριθμό fax και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων από την Εταιρεία.

Ο πελάτης δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει εάν έκανε χρήση του πράγματος.Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία/χρήση το αγαθό. Η Εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή άλλης διαπίστωσης φθορών εξωτερικών η εσωτερικών οποιασδήποτε έκτασης και φύσης η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την κατά την παρούσα παράγραφο αναφερομένη υπαναχώρηση του πελάτη

Για εντυπο υπαναχώρησης πατήστε εδώ.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

Προιόντα,που κατασκευάστηκαν με ειδική παραγγελία του πελάτη.

Προιόντα των οποίων οι συσκευασίες ανοίχθηκαν ,καταστράφηκαν,αλλοιώθηκαν από τον ΠΕΛΑΤΗ.

Προιόντα τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιήθηκαν .

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται πιό πάνω ,η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται από την Εταιρεία προς τον πελάτη διατραπεζικά με κατάθεση στο Λογαριασμό του εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του προς επιστροφή είδους . Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει το αργότερο μέσα στις επόμενες τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του προιόντος την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερθείσα σύμβαση.

8.5 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο κίνδυνος για την καταστροφή η απώλεια των πωλουμένων προιόντων μετατίθεται στον πελάτη από την Εταιρεία κατά την στιγμή της φυσικής παράδοσης του προιόντος σε αυτόν η τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,είτε η παράδοση γίνεται στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας,είτε μέσω της συνεργαζομένης με την Εταιρεία επιχείρησης ταχυμεταφορών (courrier).Κατ εξαίρεση , σε περίπτωση επιλογής από τον πελάτη άλλης επιχείρησης ταχυμεταφορών ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη από την φυσική παράδοση του πωλουμένου προιόντος σε αυτήν .

 

9.ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε έννομης διαφοράς από την πώληση ο καταναλωτής μπορεί, μέσω της ειδικής  πλατφόρμας στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr, να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του ,επιλέγοντας και τον φορέα εξωδικαστικής επίλυσης της σχετικής καταναλωτικής διαφοράς , η διεκπεραίωση της οποίας θα γίνεται εντός 90 ημερώναπό την παραλαβή του πλήρους φακέλου από τον φορέα εξωδικαστικής επίλυσης της παραπάνω διαφοράς . Στην Ελλάδα, η διαδικασία ηλεκτρονικής-εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. (σχετ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31619 οικ./ΦΕΚ Β 969/2017).

 

10.ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Για κάθε ένδικη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια του τόπου της έδρας της Εταιρείας (Αθήνα).

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία είναι πρόθυμη να παράσχει προς τους επισκέπτες/πελάτες του παρόντος ιστοτόπου κάθε διευκρίνηση για τους παρόντες όρους με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό 210-5757109 ,στο στο ίδιο αριθμό με αποστολή fax η στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders @barkas.gr .Επίσης σε κάθε περίπτωση ο πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί για το σύνολο των δικαιωμάτων του από τον «Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο>> παντώντας εδώ>>

 

11.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ:

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συναινεί με την αγορά στην διατήρηση των στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας του ,που θα γίνεται μόνο για λόγους στατιστικούς και ευχέρειας εκτέλεσης μελλοντικών συναλλαγών.Σε περίπτωση μη επιθυμίας του για τα ανωτέρω δύναται να αποστείλει σχετικό e-mail για διαγραφή των παραπάνω στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.>.

Σημ. Για τους πελάτες χονδρικής τα σχετικά στοιχεία διατηρούνται υποχρεωτικά για όσο χρόνο προβλέπει η φορολογική Νομοθεσία.

O ΠΕΛΑΤΗΣ συναινεί στην διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων του από επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα για λόγους που αφορούν την εκτέλεση των παραγγελιών η για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συναινεί στην αποστολή newsletter,διαφημιστικών φυλλαδίων και λοιπών γνωστοποιήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση,

που έχει γνωστοποιήσει στην ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΕΒΕ.

Η ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας

Η ενημέρωση από την ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑΣ, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στην ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑΣ, χρησιμοποιώντας το site μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.

Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

 

12.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δικαιούται να διοχετεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του σε Δημόσιες και Δικαστικές Αρχές και Υπηρεσίες ,όταν το επιβάλλουν ειδικές διατάξεις Νόμων ,αλλά και να διατηρεί αυτά για χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις αυτές κατά περίπτωση.

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα με ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η γραπτή συστημένη επιστολή του να τροποποιήσει η διαγράψει τα στοιχεία του.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13.Οροι χρήσης – πολιτική cookies

Ο ιστότοπος αυτός, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Το παρόν περιγράφει αναλυτικά τι είναι τα cookies και τη λειτουργία τους:

Η περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Xρήσης Cookies.

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.

1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή σας.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα με ανοικτά σχόλια, ένα cookie βοηθά στη σύνδεσή του με τη φόρμα υποβολής σχολίων.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) .

2. Πως χρησιμοποιούνται τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα

Οταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να δημιουργηθούν τα παρακάτω είδη cookies.

Cookies για βελτίωση της αποδοσης του blog (Google Analytics)

Cookies Διαφήμισης (Google,Facebook)

Cookies Μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας και προτιμήσεων

3. Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι Περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας Περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, η υπηρεσία σχολιασμού δεν θα μπορεί να γνωρίζει αν έχετε συνδεθεί και επομένως ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε σχόλια.

 

14.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βασίλειος Φωκάς του Γερασίμου.

Τηλ. 210-9249849.

 
 

Τιμές χονδρικής για επαγγελματίες

b2b

 
 
 

Εκτυπώσεις σε τσάντες & κορδέλες

 

  

fylladio

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Virtuemart Templates by yagendoo.com
^

WebWave - Internet Services